Forskningsrådet kommer til UiA for å informere om EU forskning

EU informasjonsmøte på UiA

Reklamer

EUs 2012 utlysninger er offentliggjort – 55 milliarder NOK i potten.

Den 21. juli 2011 ble alle de nye utlysninger offentliggjort med arbeidsprogrammer og tilhørende info. Al informasjon kan finnes her: http://cordis.europa.eu/fp7/wp-2012_en.html

Les Forskningsrådet nyhet om utlysningene: http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Na_er_EUutlysningene_her/1253967893232?WT.ac=forside_nyhet

Jeg står til rådighet med støtte og råd om deltakelse i programmene – ta kontakt!

 

 

 

 

 

Informasjonsmøte om EUs rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling (FP7)

I juli kommer det mange nye utlysninger i EUs FP7. I samarbeid med Universitetet i Agder og Sørlandets Europakontor inviterer Forskningsrådet til en dag med fyldig informasjon.
Internasjonalt samarbeid er viktig for norsk forskning, og deltakelse i EUs rammeprogrammer har høy prioritet. Deltakelse gir verdifull kunnskap, forskernettverk og finansiering.
Norske forskere og bedrifter som deltar i EU-forskningen sikrer verdifull tilgang på resultater, kunnskap og nettverk. Veien frem til forskningsresultatene går gjennom samarbeid på tvers av faglig og nasjonale grenser. Forskere som lykkes med sine EU-søknader fremhever verdien av å være en del av et internasjonalt forskernettverk.

Deltakelse på informasjonsdagen er gratis, lunsj blir servert! Gå ikke glipp av viktig informasjon, meld deg på innen 16. mai.

Konkret om programmet:

Transport
Denne satsingen inneholder alle typer transport på land, på vann, i luften, samt Galileo (Europas satellitt-navigasjonssystem). Et av hovedmålene er å få alt innen transport «grønnere».
• Grønnere transportsystem og dekarbonisering av transportsystemet
• Øking av effektiviteten av transportsystemet som helhet + fremtidens transportsystemer
• Øking av sikkerheten for og sikring av passasjerer, transportmiddel og infrastruktur
• Styrking av konkurransedyktigheten for europeisk industri

Helse
Målsettingen å forbedre helsen til Europas innbyggere og styrke det helserelaterte næringslivet. Samtidig skal globale helseproblemer adresseres. Bekjempelse av sykdommer, metoder for diagnose og behandling og gode helsesystemer står sentralt.
• Utvikling av metoder for å påvise, diagnostisere og overvåke sykdom
• Behandlingsmetoder basert på nye, «ukonvensjonelle» teknikker og bioteknologi
• Bekjempelse av store sykdommer som for eksempel kreft, hjerte-karsykdommer, diabetes, sykdommer i hjernen og nervesystemet, infeksjonssykdommer
• FoU for bedre helse- og omsorgstjenester og helsesystemer, forebyggingsstrategier og tiltak for å fremme folkehelse

Samfunnsvitenskap og humaniora + Vitenskap og Samfunns-programmet (SiS)
SH kretser rundt utfordringene Europa i dag står overfor, og det tas opp en rekke tema knyttet til vekst, sysselsetting, livskvalitet, språk, kultur og globalisering
• Vekst, sysselsetting, konkurranse i kunnskapssamfunnet
• Kombinere perspektiver: økonomiske, sosiale og miljø i Europa
• Borgeren i EU: Demokrati, styring, mangfold, verdier, historie
• Kjønnsforskning, utdanningsforskning, bruk av vitenskap og formidling

Miljø og klima
I satsingen Environment skal kunnskapsgrunnlaget for Europas ressursforvaltning og miljøpolitikk skapes. Programmet har også som mål å gi utviklingen av teknologier som er miljøvennlige et løft.
• Effekter av klimaendringer og tilpasningsstrategier
• Miljø og Helse skal dekke kunnskapsbehovet for EUs politikk på feltet
• Satsing på miljøteknologi. Begrepet ”miljøteknologi” defineres i en vid ramme fra bærekraftig bruk av biologisk mangfold til avfallshåndtering.
• Forskning på kulturminner

Events: info and brokerage 2011

The new calls are now in the last stage of preparation and will be officially published on July 14. Most of them will have deadline between December 2011 and February 2012. Drafts of the Work Programs are circulating and you are very welcome to contact me and I will provide the draft versions directly to you.

It is crucial for the success of a proposal to be a part of a good consortium and most of the consortiums are under development now. Therefore, I strongly recommend researchers to participate on info meetings, brokerage days etc. in the coming months. Networking activities are supported!

April 7:    AAL Information Day, Brussels (Ageing Well)
April 15: B2B Clean Tech, Switzerland
April 26: SSH and Capacities in next FP, Oslo
April 27: NMP Workshop in Photonics, Bern (Nano, New Materials/Production)
April 27: AAL Information Day, Odense (Ageing Well)
May 12: FCH JU info meeting, Brussels (Fuel Cells)
May 19: FCH JU Brokerage Event, Berlin (Fuel Cells)
May 19: ICT Proposers Day(s), Budapest
June 7:   Innovative Regions in EU, Debrecen
June 8: SMIG Info and Brokerage on Security Programme in FP7, Brussels (more info will follow)
June 9:   Brokerage Event on Solar Technologies, Munich
June 9:   Open Info day + Brokerage Event on Health in FP7, Brussels
June 17: Information Day Environment in FP7, Brussels
July 18: Transport Info/Brokerage, Brussels (more info will follow)
Open Calls:
People/Marie Curie Action: Individual Fellowships are open with deadlines in August
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage
AAL Call 4: http://www.aal-europe.eu/calls/call-4-2011
Deadline: June 30

Contact me for more information, comments, help, whatever..
Søren Kragholm
Tel +47 4667 3102
Skype@soeren.kragholm
Web www.uiafunding.com

ICT Proposers Day 19.-20. May in Budapest

The event is dedicated to networking and partnership building for ICT Calls 8 and 9 of the Seventh Framework Programme of the European Commission (FP7), offering more than one billion Euros of EU funding. The University of Agder is gathering a delegation to ICT Proposers Day, if you are interested please contact us. 

Infomøte: EU-programmer for næringsliv og Nærings PhD

Sørlandets Europakontor, Norges Forskningsråd og Universitetet i Agder avholdte mandag den 21/3 informasjonsmøte om EU-programmer for næringsliv med fokus på Marie Curie og Regions of Knowledge samt NFRs Nærings PhD-ordning. Det var godt oppmøte og alle deltakere fikk forhåpentlig et godt og inspirerende arrangement. Vennligst ta kontakt til oss for mer info etc.

Næringsl_MCA_Agder_210311

Kristiansand_21mars

Bedrifter og FP7_Frode

Nærings PhD Elkem Solar_21.3.2011

RoK 2012-13-draft wp

Presentasjoner fra infomøte om EUs grunnforskningsprogram; Ideas og People

 

Nasjonalt Kontaktpunkt for People/Marie Curie Action, Per Magnus Kommandantvold, besøkte mandag den 21/3 UiA får å informere om EUs grunnforskningsprogrammer. Der var ca. 40 deltakere som forhåpentlig alle fikk et godt og inspirerende påfyll av info om Marie Curie, ERC og Research Infrastructures. Ta kontakt hvis du sidder inne med ideer til prosjekter eller har spørsmål om programmene. Herunder finnes presentasjonen!

MCA_ERC_RI_Krsand_210311