EUs 2012 utlysninger er offentliggjort – 55 milliarder NOK i potten.

Den 21. juli 2011 ble alle de nye utlysninger offentliggjort med arbeidsprogrammer og tilhørende info. Al informasjon kan finnes her: http://cordis.europa.eu/fp7/wp-2012_en.html

Les Forskningsrådet nyhet om utlysningene: http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Na_er_EUutlysningene_her/1253967893232?WT.ac=forside_nyhet

Jeg står til rådighet med støtte og råd om deltakelse i programmene – ta kontakt!

 

 

 

 

 

Reklamer

Events: info and brokerage 2011

The new calls are now in the last stage of preparation and will be officially published on July 14. Most of them will have deadline between December 2011 and February 2012. Drafts of the Work Programs are circulating and you are very welcome to contact me and I will provide the draft versions directly to you.

It is crucial for the success of a proposal to be a part of a good consortium and most of the consortiums are under development now. Therefore, I strongly recommend researchers to participate on info meetings, brokerage days etc. in the coming months. Networking activities are supported!

April 7:    AAL Information Day, Brussels (Ageing Well)
April 15: B2B Clean Tech, Switzerland
April 26: SSH and Capacities in next FP, Oslo
April 27: NMP Workshop in Photonics, Bern (Nano, New Materials/Production)
April 27: AAL Information Day, Odense (Ageing Well)
May 12: FCH JU info meeting, Brussels (Fuel Cells)
May 19: FCH JU Brokerage Event, Berlin (Fuel Cells)
May 19: ICT Proposers Day(s), Budapest
June 7:   Innovative Regions in EU, Debrecen
June 8: SMIG Info and Brokerage on Security Programme in FP7, Brussels (more info will follow)
June 9:   Brokerage Event on Solar Technologies, Munich
June 9:   Open Info day + Brokerage Event on Health in FP7, Brussels
June 17: Information Day Environment in FP7, Brussels
July 18: Transport Info/Brokerage, Brussels (more info will follow)
Open Calls:
People/Marie Curie Action: Individual Fellowships are open with deadlines in August
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage
AAL Call 4: http://www.aal-europe.eu/calls/call-4-2011
Deadline: June 30

Contact me for more information, comments, help, whatever..
Søren Kragholm
Tel +47 4667 3102
Skype@soeren.kragholm
Web www.uiafunding.com

ICT Proposers Day 19.-20. May in Budapest

The event is dedicated to networking and partnership building for ICT Calls 8 and 9 of the Seventh Framework Programme of the European Commission (FP7), offering more than one billion Euros of EU funding. The University of Agder is gathering a delegation to ICT Proposers Day, if you are interested please contact us. 

Presentasjoner fra infomøte om EUs grunnforskningsprogram; Ideas og People

 

Nasjonalt Kontaktpunkt for People/Marie Curie Action, Per Magnus Kommandantvold, besøkte mandag den 21/3 UiA får å informere om EUs grunnforskningsprogrammer. Der var ca. 40 deltakere som forhåpentlig alle fikk et godt og inspirerende påfyll av info om Marie Curie, ERC og Research Infrastructures. Ta kontakt hvis du sidder inne med ideer til prosjekter eller har spørsmål om programmene. Herunder finnes presentasjonen!

MCA_ERC_RI_Krsand_210311

BYGG KUNNSKAP I DIN BEDRIFT – TA EN NÆRINGS-PH.D.!

Den 21. mars avholder Forskningsrådet informasjonsmøte om nærings-PhD  ordningen i SKP (programmet er vedlagt herunder).

Nærings-ph.d. er en treårig forskerutdanning der kandidatene tar en ordinær doktorgrad, med støtte fra Forskningsrådet. Stipendiaten er ansatt i en bedrift, og problemstillinger som kandidaten arbeider med i sin forskning skal ha klar relevans for bedriften.

14:30 Nærings-ph.d-ordningen v/Annette Vestlund, Forskningsrådet

15:15 Erfaringer med Nærings-ph.d-ordningen v/Elkem Solar og Aker Solutions

16:00 SLUTT

16-17:00 Mulighet for separate møter med programkoordinator Annette Vestlund Påmelding til smn@rcn.no snarest og senest innen

PÅMELDING INNEN 17.3 på epost til Siren M. Neset; smn@rcn.no

Invitasjon til arrangement den 21.3

OSLO: «How to Write a Competitive Proposal for Framework 7»

Påmelding og full informasjon her!
Utlysningene kommer i løpet av juli, informasjonskurs om utlysningene 2012 holdes 3. mai. Sean McCarthy kommer til Oslo og holder skrivekurs dagen etter.

Målet med dette dagskurset er å trene potensielle søknadsskrivere til å formulere profesjonelle og konkurransedyktige søknader til EUs FP7. Kurset beskriver vanlige problemer og gir gode tips om hvordan du samler informasjon, velger strategiske partnere og hvordan du unngår dobbeltarbeid. Den siste delen beskriver en strategi for søknadsskrivingen.

Sean McCarthy holder kurs i mange land, han er en fremragende pedagog og vi får bestandig gode tilbakemeldinger om hans opplegg.

Les mer om kurset: www.hyperion.ie

Nye utlysninger i ERC Advanced grant og ERC Starting Grants er fastsatt i 2011

Hele nyheten legger på Sørlandets Europakontors nettsider

ERC grants er midler som tildeles forskere med høy faglig kvalitet. De deles inn følgende kategorier:

  • ERC Advanced Grants er en finansieringsordning for veletablerte forskere i EU
  • ERC Starting Grants er en finansieringsordning for unge forskere i EU

Ordningene er et kvalitetsstempel i Europeisk forskning og få norsk forskere har fått midler fra denne ordningen. De siste årene har en imidlertid sett en økning i antall tildelinger til norske forskere.

Advanced Grants er åpent for:

  • Veletablerte forskere med 10 års erfaring
  • Forskere må være vitenskapelig uavhengige
  • Forskere som er å anse som ledende innenfor sitt felt.

Vertsorganisasjonen kan være både privat og offentlig forsknings organisasjon.